Pelastustie-kilpi

Pelastustie-kilpi

Osasto:

Kuvaus

Pelastustien merkitsemiseen.
Pohja liikennemerkkivaneria tai alumiinia.
Pinta heijastavaa R1-luokan kalvoa.

Lisäkilpi 200 x 600 mm, jota käytetään usein liikennemerkin no 372 (pysäköinti kielletty) kanssa.

Malli “Hki” kilven koko on 600 x 600 mm. Tämä merkki ei ole hyväksytty liikennemerkki.

Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä nro1384/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13.6.2003 annetun pelastuslain (468/2003) 33 §:n 3 momentin nojalla:
1 § Pelastustien merkitseminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rakennuslupa-asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seuraavasti:

1. Pelastustie tai

2. Pelastustie Räddningsväg tai

3. Räddningsväg

Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä.
2 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.
3 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaantullessa käytössä olevia pelastustiekilpiä voidaan käyttää edellä 1 §:ssä säädetyn estämättä niiden käyttöiän ajan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003
Sisäasianministeri Kari Rajamäki
Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo

    Kysy lisätietoja tai soita 019 687 3250