Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä 

Liikennetuotteet Oy

Y-tunnus 0807341-5
Osoite: Liedontie 37, 04600 Mäntsälä
Puhelin: +358 20 456 8100

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puhelin: +35820 456 8100

myynti@liikennetuotteet.fi

 

Rekisterin nimi

Liikennetuotteet Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Liikennetuotteet Oy kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Liikennetuotteet Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Henkilötietoja voidaan käyttää Liikennetuotteet Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Liikennetuotteet Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Liikennetuotteet Oy:n ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö 

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Liikennetuotteet Oyn henkilörekistereistä.

 

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Liikennetuotteet Oy:n käytössä, paitsi Liikennetuotteet Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Liikennetuotteet Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Liikennetuotteet Oy voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Liikennetuotteet Oyn asiakasrekistereihin. Liikennetuotteet Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

 

Tarkastusoikeus 

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Liikennetuotteet Oy, Liedontie 37, 04600 Mäntsälä

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

2024 TUOTEKUVASTO

Lataa tuotekuvasto talteen

Lataa uusittu vuoden 2024 tuotekuvasto itsellesi talteen. Saat sen sähköpostiisi, joten se löytyy jatkossa aina sieltä!

    liikennetuotteet-kuvasto-2024