Pelastustie-kilpi

Pelastustie-kilpi

Kuvaus

Pelastustien merkitsemiseen.
Pohja liikennemerkkivaneria tai alumiinia.
Pinta heijastavaa R1-luokan kalvoa.

Lisäkilpi 200 x 600 mm, jota käytetään usein liikennemerkin no 372 (pysäköinti kielletty) kanssa.

Malli “Hki” kilven koko on 600 x 600 mm. Tämä merkki ei ole hyväksytty liikennemerkki.

Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä nro1384/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13.6.2003 annetun pelastuslain (468/2003) 33 §:n 3 momentin nojalla:
1 § Pelastustien merkitseminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rakennuslupa-asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seuraavasti:

1. Pelastustie tai

2. Pelastustie Räddningsväg tai

3. Räddningsväg

Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä.
2 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.
3 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaantullessa käytössä olevia pelastustiekilpiä voidaan käyttää edellä 1 §:ssä säädetyn estämättä niiden käyttöiän ajan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003
Sisäasianministeri Kari Rajamäki
Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo

  Kysy lisätietoja tai soita 020 4568 100

  2024 TUOTEKUVASTO

  Lataa tuotekuvasto talteen

  Lataa uusittu vuoden 2024 tuotekuvasto itsellesi talteen. Saat sen sähköpostiisi, joten se löytyy jatkossa aina sieltä!

   liikennetuotteet-kuvasto-2024