Rauman porttaalit

Rauman pohjoisen eritasoliittymän kehäporttaalin asennus, marraskuu 2015.

Porttaalin alikulkukorkeus 7300mm.