Kehä I

Kehä I, Malmin ramppi

Tilaaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, STARA. Toimitus kesä 2016.