Page 8-9 - Liikennetuotteet-lehti_2013

Basic HTML Version

lisäämistä on vaikea kuvitella saatavan millään yhtä edullisella menetel-
mällä. Kysymys on vain kylttien vaihtamisesta värillisinä jälkiloistaviin.
Supernova -opasteita on saatavana mm:
• Varoitusopasteet
• Palo-opasteet, palokalustomerkinnät
• Poistumisreittien sokkeliopasteet
8
9
Töhry liikennemerkissä.
Voiko puhdistamista helpottaa?
Töhrityt, usein spreijaamalla
maalatut liikennemerkit ovat liki
mahdottomia puhdistettavia. Ainut
keino on mahdollistaa puhdistami-
nen on suojata merkki graffitisuo-
jakalvolla. Se on suhteellisen kallis
edullisiin merkkeihin asennettuna,
eikä siksi kaikkia merkkejä kan-
natakaan suojata. Mutta sellaiset,
jotka hyvin todennäköisesti joutu-
vat ilkivallan kohteeksi, kannattaa
suojata. Erityisesti isot opasteet,
joiden pelkkä vaihtokulu on suuri.
Pieniä töhryjä ja tarroja voi yrittää
poistaa miedolla pesuaineella. Liu-
ottimien käyttö aiheuttaa merkkiin
helposti värimuutoksen ja mattaan-
tumisen.
Graffitisuojakalvo ei vaikuta merkin
heijastuskykyyn.
Meiltä saat myös
toimivat
kuljetustelineet
teräsverkkoaidoille
Kymmenen aitaelementtiä
kulkee kuorma-auton lavalla,
pakettiauton peräkärryssä tien
päällä tai trukkipiikeissä ja nos-
totaljassa työmaalla tarvittavaan
paikkaan helposti.
Kuljetustelineeseen saat
yhdistettyä tarvittaessa myös
aitojen pystytykseen käytettä-
vien betoni- tai massajalkojen
kuljetustilan. Silloin koko paketti
pysyy kasassa ja aidat kunnos-
sa myös varastoitaessa.
Kysy meiltä myös erikois-
ratkaisuja omiin kuljetus-
tarpeisiisi.
Esittelyssä Vantaan porttaaritoimitus
Vantaan Tikkurilan aseman pohjoispuolella sijaitseva uusi yhdystie yhdistää pääradan
molemmin puolin sijaitsevat Jokiniementien ja Talvikkitien. Alueella rakennetaan muutoinkin
voimakkaasti. Jokiniemeen mahtuu yli 1.000 uutta asuntoa ja Tikkurilan nykyisen aseman
tienoille tulee mm. uusi matkakeskus.
Pääradan alitus oli vaativin osuus. 30 miljoonaa euroa maksanut tiehanke sisälsi kolme
siltaa ja kilometrin pituisen uuden kadun, jonka rietyksiin toimitti porttaalit Liikennetuotteet Oy.
- Porttaalien rungot ovat pyöreitä ja kuumasinkitty rakenne on maalattu mustaksi.
Maalattujen porttaalien asennus oli työmäärältään kertaluokkaa sinkittyä suurempi, kertoo
toimitusjohtaja
Seppo Weckman
.
Liikennetuotteet Oy on Suomessa merkittävä porttaalitoimittaja.
Hinattavat varoituslaitteet
ja liikennevalot
myös
vuokrattavissa
Kookkaampi malli. Hinattava varoi-
tuslaite toimitetaan eri kokoisina, joko
maantie- tai moottoritiekäyttöön.
Tekniset tiedot:
Suurempi malli:
•Liikennemerkin (417) halk. 1800mm.
•Heijastinpinta 2200 x 3000 mm.
•Leveys: 2200 mm
•Kokonaispituus: 4350 mm
•Kokonaiskork. pystyssä: 3700 mm
•Kuljetuskorkeus: 1300 mm.
•Paino: 250 kg
•Lisävarusteet: K-auton vetolenkki.
Hinattava varoituslaite HVL-5
Kevyempi malli. Erittäin kestävä
rakenne. Varusteet asiakkaan toivo-
muksen mukaisesti.
Tekniset tiedot:
Pienempi malli
•Leveys: 2200 mm
•Kokonaispituus: 3300 mm
•Kokonaiskork.pystyssä: 2700 mm.
•Kuljetuskorkeus: 850 mm
•Lisävarusteet: K-auton vetolenkki.
Hinattava varoituslaite HVL-3
Akkukäyttöiset liikennevalot
työmaakäyttöön.
Useita eri vaihtoehtoja:
•Kaapeli-, kello- tai radio-ohjaus
•Liiketunnistin tai tutkatunnistin
•Risteysvaloja 3-8 opastimella
•Lisävarusteena kauko-ohjaus
Liikennevalot työmaakäyttöön
Rent
Rent
Rent
Vanha kylttimateriaali
Uusi monivärinen jälkiloistemateriaali
Pimeässä värillisinä loistavat opasteet lisäävät
opastamisen toimivuutta hätätilanteessa
Systemtext Supernova -kyltit näyttävät samalta sekä valaistuksessa että
pimeässä
Vanhanmalliset jälkivalaisevat kyltit muuttuvat ulkonäöltään värien puuttu-
essa, eikä niiden antamaa viestiä ole paniikkitilanteessa lainkaan helppoa
tulkita.
80% parempi Supernova
®
Lundin Teknisen Korkeakoulun paloteknisellä osastolla suoritetut kokeet
ovat tuoneet esille merkittävän parannuksen pelastautumistilanteessa
tapahtuvan ohjauksen tehokkuudessa. Vuonna 2004 tehtyssä tutkimuk-
sessa haluttiin verrata, millä tavoin henkilöt käyttäytyvät poistumistilan-
teessa, kun käytetään tavanomaisia ja värillisinä jälkiloistavia ohjauskylt-
tejä.
Tutkimuksessa selvisi että havaitsemme värillisinä jälkiloistavat
kyltit huomattavasti paremmin kuin kyltit, jotka loistavat ilman
värejä. 80% testihenkilöistä valitsi poistumistien värillisinä loistavien
kylttien perusteella
.
Värillisyys on tulossa ruotsalaiseen lainsäädäntöön sen todellisten
vaikutusten perusteella; paniikkitilanteessa värillisinä jälkiloistavilla kylteillä
saadaan turvaan enemmän ihmisiä. Näin merkittävää turvallisuustason
Mellakka -aita
Kilpikiinnike
Liu´utettava Al-kiinnike
60 mm:n pylvääseen.
Vastamutteriura kiinni-
tysruuville. Kiinnikkeen
korkeus
vapaasti
valitta-
vissa.
Sunflash -vilkku
Tukevasti ketjuttuva ja helposti liikuteltava aita.
Päiväkäyttöön
tarkoitettu,
teholedeillä
varustettu
vilkku.
UUTUUSTUOTTEITA