Page 6-7 - Liikennetuotteet-lehti_2013

Basic HTML Version

7
6
R2
R1
Teknologiaa ja
tuotekehitystä
Matti Hasu
Suomen 3M
-   Kalvoteknologian tuotekehityksen
päälinjoja eivät suuntaa yritykset,
vaan viranomaiset. Esimerkiksi EU:lta
on tulossa uusi standardi liiken-
nemerkeille, sanoo Suomen 3M:n
tuotepäällikkö
Matti Hasu
.
    Euroopan ja Suomen viranomais-
tasolla tehdyt päätökset ohjaavat
yritysten, kuten 3M:n tuotekehitystä
   EU:n tuleva standardi uudistus
lähtee tulevaisuudessa enemmän
autoilijan näkökulmasta. Näitä pää-
töksiä voidaan kansallisesti täsmen-
tää. Vaatimukset tulevat kuitenkin
kasvamaan ja täsmentymään.
-   Liikennemerkkikalvoissa käytetty,
50 -luvulta peräisin oleva lasihelmi-
teknologia alkaa vähitellen poistua
valikoimasta. Prismateknologi-
aan perustuva kalvo joka on ollut
markkinoilla jo parikymmentä vuotta
kasvattaa markkinaosuutta.
2000 -luvulla tuli mukaan uudistettu,
leikattu prisma eli diamond grade,
jatkaa Hasu.
    3M soveltaa prismateknologiaa jo
pääosaan kalvotuotantoaan.
Suomen 3M Oy on markkinajohtaja
mm. liikennemerkkikalvoissa ja lähes
kaikki liikennemerkkivalmistajat Suo-
messa käyttävät 3M:n kalvoja.
Prismakalvot tulevat
koko ajan edullisemmiksi
Prismakalvojen käytön lisääntymi-
seen löytyy yksi syy myös autojen
kehityksestä. Kun autojen uudet
xenon ajovalot näyttävät vähemmän
hajavaloa , tulee liikennemerkkikal-
von heijastaa vähäistä valoa parem-
min takaisin autoilijalle ja näin juuri
prismakalvo toimii.
-   Joudumme paitsi käyttämään
parasta prismateknologiaa, myös
soveltamaan päiväloisteväreja merk-
keihin jotta liikennemerkit toimisivat
kaikissa olosuhteissa, sanoo Hasu.
    Muun muassa tietyömailla on nyt
Tiesitkö tämän?
70 -vuotiaan silmä ottaa vastaan
kahdeksasosan siitä valosta, jonka
20 -vuotias vastaanottaa.
60 -vuotias tarvitsee
kaksinkertaisen määrän kontrastia
20 -vuotiaaseen verrattuna.
Lähde: Suomen 3M
siirrytty pääsääntöisesti päivälois-
teväreihin. Ylipäätään tärkeimmät
merkit pyritään saamaan paremmin
näkyviksi.
-   Uusia mahdollisuuksia antaa myös
aiemman ”jäykän” prismakalvon
rinnalle tullut joustava kalvo, jolla
voidaan päällystää myös hiukan kaa-
revia pintoja, mainitsee Hasu.
Lähitulevaisuuden
näkökulmia
liikennemerkkikalvoissa
-   Liikennemerkkien rinnalle tulevat
sähköisesti ohjattavat liikennemer-
kit edelleen lisääntymään, mutta
hitaasti. Ne ovat hinnaltaan selvästi
kalliimpia ettei suurempaa yleistymis-
tä tapahdu.  Sähköisillä liikennemer-
keillä ohjataan reaaliaikaisesti paitsi
ajonopeuksia, myös kaistavalintoja,
sanoo Hasu.
    Raskaan kaluston ääreismerkintä
tulee pakolliseksi vuonna 2011.
Perusliikennemerkeissä prisma-
teknologia tulee säilymään pitkälle
tulevaisuuteen.
    Suurin menekin kasvu tapahtuu
R2 -luokan kalvoissa. Nyt R1 -luokan
kalvo on eniten myyty. R3 – luokka
on vielä näistä pienin ryhmä myynnin
määrissä mitattuna.
Kalvojen käyttöikä?
-   Liikennemerkkikalvojen takuu on
7 - 12 vuotta, mutta todellinen käyt-
töikä on tätä pidempi. Ensin haalistu-
vat värit, sanoo Hasu.
Katso kalvoluokkien
sovelluskohteet
taulukosta sivulta 3!
CE -merkintä tulee
pakolliseksi myös
paikallisille
liikennemerkkien
valmistajille
-   Se muutos tulee olemaan iso pro-
sessi, koska Suomessa on perintei-
sesti ollut melko pieniäkin valmistajia.
Monelta loppuvat resurssit toiminnan
tekniseen varmistamiseen ja sertifi-
ointiin ja lopettamisia varmasti tulee,
arvioi Hasu.
    Tulevaisuus tuo tullessaa monia
muitakin uusia asioita merkkivalmis-
tajille.
-   Merkkien digitaalista tulostamista
tehdään jo. Se ei juuri tule asiak-
kaalle edullisemmaksi mutta tekee
tuotannosta hiukan joustavampaa.
CE -sertifiointi on se joka suoma-
laista liikennemerkki valmistusta
muuttaa eniten. Kun nyt on noin
20 valmistajaa, puolet niistä joutuu
harkitsemaan miten jatkossa toimii,
arvioi Hasu.
  Liikennekalvojen teknologiaa kehi-
tetään jatkuvasti, vaikka prismatek-
nologia näyttää olevan pitkäikäistä.
-   Raaka-aineet kehittyvät, tarvitaan
yhä puhtaampia värejä, päiväloiste-
värejä ja ajoneuvojen valojen kehityk-
sen seuraamista, jotta havaittavuus
yhä paranisi. Autoilijakunta ikääntyy
ja se tuo lisähaastetta tälle alalle,
jossa turvallisuus on ensisijainen
päämäärä, päättää Hasu.
Kalvomateriaaleja moneen käyttöön:
• Liikennemerkkikalvot
• Heijastavat ajoratamerkintämate-
riaalit
• Tietyömateriaalit
• Korotetut ajoratamerkintämate-
riaalit
• Ääreismerkintämateriaalit
• Peittoteippi ajoratamaalauksien
peittämiseen asvaltilla.
Linsseillä ja erillisillä valolähteillä varustetuissa liikennevaloissa esiintyy usein kaksi
ongelmaa: tietyssä kulmassa auringon valo heijastuu linssiprismoista taustaheijastimen
kautta ajoneuvon kuljettajan näkökenttään ja aiheuttaa epäselvyyttä siitä minkä väri-
nen valo palaa. Toiseksi lampun kestoikä on rajallinen ja sammuessaan valot menevät
vilkuille.
Näihin ratkaisu löytyy täysin umpinaisesta led-valaisimesta.
Sen kirkkaus on erittäin hyvä päivälläkin, kesktoikä on huomattavan pitkä ja lisäksi
se on täysin umpinainen rakenne, jolloin ulkopuoliset olosuhteet eivät vahingoita
valolähdettä.
Led -valaisinyksikön vaihto vanhaan liikennevalokoteloon on
helppo.
Siihen tarvitsee hankkia vain valaisinyksiköt. Vanhat tiivisteet ja etulevyt
kelpaavat sellaisenaan.
Pitkäikäiset ja kirkkaat
Led
-valolähteet eivät heijasta auringonvaloa.
Uutta
teknologiaa vanhoihin valotolppiin
Liikennetuotteet Oy:stä
saat valaisinyksiköt
eri versioina:
- Harmaa kuvun ulkopinta
- Värillinen kuvun ulkopinta
- 12, 24 tai 230 V jännitteelle
Sisältää täydellisen valaisinosan
kytkentäjohtoineen (kuvassa).
1. Vanhat etulevyt prismoi-
neen ja lippoineen hyö-
dynnetään led-valaisimen
asennuksessa.
Helpointa on tehdä valai-
sinyksikön asennus ennakol-
ta ylimääräisiin etulevyihin,
jolloin ne asennetaan suo-
raan valotolppaan.
2. Linssi, lippa ja tiiviste irrote-
taan etulevystä.
Tiiviste asennetaan uuteen
valaisimeen ja valaisin etule-
vyyn.
3. Nyt kokonaisuus voidaan
viedä kohteeseen ja asentaa
helposti liikennevalotolppaan.
Esivalmisteltua osaa käyttä-
en tolpalla kuluu vain vähän
aikaa.
Tulosta asennusohje sivuiltamme:
www.liikennetuotteet.fi