Page 4-5 - Liikennetuotteet-lehti_2013

Basic HTML Version

5
4
Havainnepylväät
Pylväiden havaitsemisen paranta-
miseen.
Kaksi perusmallia. Useita värejä.
Liikennevalot
työmaakäyttöön
Akkukäyttöiset liikennevalot
väliaikaiseen tai pidempiaikaiseen
työmaakäyttöön. Myös vuokraus.
Opastuskilvet ja
suunnistustaulut
Kaikki muodot ja materiaali-
vaihtoehdot pystytystarvikkeineen.
Liikennemerkit:
Kaikki liikennemerkit, kokoluokat ja
merkkien erikoisversiot sekä merkkien
kiinnikkeet.
Poistumis-, pelastus- ja
ensiapuopasteet
Saatavana tarrana, muovi- tai
alumiinipohjalla
Kiinteistökilvet
Joko vakiokilvet tai suunnitelmien
mukaan valmistettavat kiinteistö-
kohtaiset erikoiskilvet sekä niiden
kiinnittämiseen tarvittavat varusteet.
Pelastustie -kilvet
Määräysten mukaiset kilvet ja niiden
pystytysvarusteet.
ADR- ja VAK
maantiekuljetusmerkit
Saatavana tarrana, muovi-, alumiini-,
tai magneettipohjalla
Työmaavaroitusvilkut
Työmaavilkut ja akut.
Sulkukartiot ja sulkupalkit
Köydet, ketjut, nauhat ja verkot sekä
sulkukartiot, jakopalkit ja sulkuaidat.
LED -käsiopastin
Myös tavalliset käsiopastimet
Turvaliivit
Eri malleja ja kokoja.
Reunapaalut
Tielinjan havaittavuuden parantamiseen.
Sulkupukit
Erilaisia rakenteita.
Koottavia ja kokoontaitettavia.
Sulkupuomit
Ajoneuvoliikenteen estämiseksi.
Usita eri malleja.
Välineet liikenteen ohjaamiseen
... esimerkkejä lähes kaiken kattavasta tuotevalikoimastamme
Sulkulaitteet
aroitus-, suojaus- ja ohjauslait-
teet ja varusteet.
Porttaalit
Kaikki porttaalirakenteet ja niihin
liitettävät kilvet ja varusteet valaisi-
met mukaanlukien.
Porttaalit valmistetaan, kootaan
ja tarvittaessa myös asennetaan
Liikennetuotteiden toimesta.
Pylväät, kiinnikket ja
jalat
Kaikkiin kohteisiin ja kaikkiin
rakenteisiin.
Ajoratamerkintään
kevyet maalauslait-
teet ja maalit
Kevyet, käsikäyttöiset
maalauslaitteet ja erikoismaalit
Liikennepeilit
Eurooppalaisten standardien mukai-
sia, huoltovapaita, säänkestäviä ja
särkymättömiä kovamuovirakenteen
ansiosta
Ajoneuvovilkut
-tavalliset pyörivät vilkut 12-24 V
-kaksoisvälähdyksellä 12-24 V
-leveydet 600 mm - 2000 mm
-myös valaistulla nimitilalla
Liikennekivet
Kaikki kokoluokat. Myös nosturin
kourakka siirrettävä malli.
Hinattavat
varoituslaitteet
Aeri kokoisina maantie- ja
moottoritiekäyttöön.
Taajamien bussipy-
säkkimerkit
Vaihdettavilla linjaliuskoilla
Ajohidaste
väliaikaiseen
käyttöön
Pultataan asvalttiin.
Varolaitteet työmaalle
Useita nopeasti käyttöönotetta-
via malleja
Pikakartiopakkaus
Autossa helposti kuljetettava,
nopeisiin tilanteisiin soveltuva.
Tehovalaisimet
Ammattikäyttöön tarkoitetut
suurtehovalaisimet.
LED -valolähteet
liikennevaloihin
Vaihda helposti uusi, hyvin havait-
tava valolähde vanhaan liikenneva-
lorunkoon.